ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍

ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി, അധ്യക്ഷന്‍, മലയാളം മിഷന്‍

ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ

ബഹു. സാംസ്കാരിക കാര്യവകുപ്പു മന്ത്രി, ഉപാദ്ധ്യക്ഷ൯

അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ

SUDHEER NATH
സുധീർനാഥ്

V. S BINDU
വി. എസ്. ബിന്ദു

N. JAYAKRISHNAN
എൻ. ജയകൃഷ്ണൻ

ARYA GOPI
ആര്യ ഗോപി

 

KAVUMBAI BALAKSRISHNAN
കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ

ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ

Mini Antony IAS
മിനി ആന്റണി ഐ.എ എസ്
സെക്രട്ടറി
സാസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്
& വിവര പൊതു ജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്

RANI GEORGE IAS
റാണി ജോർജ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

Rabindrakumar Agarwal IAS
രബീന്ദ്രകുമാർ അഗർവാൾ ഐ.എ.എസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
ധന കാര്യ വകുപ്പ്

Dr. A. Jayathilak IAS
ഡോ. ജയതിലക് ഐഎഎസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ) വകുപ്പ്

Suman Billa IAS
സുമൻ ബില്ല ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
പ്രവാസി കേരളീയ കാര്യ വകുപ്പ്

N. Maya IFS
എൻ. മായ ഐ. എഫ്. എസ്
ഡയറക്ടർ
സാസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്

ഔദ്യോഗിക ഭരണസമിതി

ശ്രീ.മുരുകൻ കാട്ടാക്കട
ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ

ശ്രീ. വിനോദ് വൈശാഖി
രജിസ്ട്രാര്‍