ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍

ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി, അധ്യക്ഷന്‍, മലയാളം മിഷന്‍

ശ്രീ. വി എൻ വാസവൻ

ബഹു. സാംസ്കാരിക കാര്യവകുപ്പു മന്ത്രി, ഉപാദ്ധ്യക്ഷ൯

അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ

പ്രൊഫ. വി. മധുസൂദനന്‍ നായര്‍
അനൗദ്യോഗികാംഗം

ശ്രീമതി. ശാരദക്കുട്ടി
അനൗദ്യോഗികാംഗം
ശ്രീ. കെ.പി. രാമനുണ്ണി
അനൗദ്യോഗികാംഗം

ശ്രീ. അശോകൻ ചരുവിൽ
അനൗദ്യോഗികാംഗം

ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
ധനകാര്യ വകുപ്പ്

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി
ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര (ഔദ്യോഗികഭാഷാ) വകുപ്പ്

ശ്രീ. എ. പി. എം. മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐ. എ.എസ്‌
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
സെക്രട്ടറി,
വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്

ഡോ. കെ ഇളങ്കോവൻ ഐഎഎസ്
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി
പ്രവാസി കേരളീയകാര്യ വകുപ്പ്

ശ്രീമതി. റാണി ജോർജ് ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി,
സാംസ്‌കാരികകാര്യ വകുപ്പ്

ഔദ്യോഗിക ഭരണസമിതി

ശ്രീ.മുരുകൻ കാട്ടാക്കട
ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ

ശ്രീ. വിനോദ് വൈശാഖി
രജിസ്ട്രാര്‍